CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT CÓ TỐT KHÔNG

      17

Trường Cao Đẳng Bách Việt luôn đặt mục tiêu chất lượng lên bậc nhất và luôn luôn đào tạo thành nghề liền kề với nhu yếu thực tế của xã hội, các doanh nghiệp trong và không tính nước, nhằm đảm bảo an toàn đầu ra, đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Năm 2020 đơn vị trường liên tục tuyển sinh, rõ ràng như sau:

*
Cao đẳng bách việt

GIỚI THIỆU

Tầm nhìn

Quan hệ bắt tay hợp tác của shop chúng tôi mang lại cơ hội cho sv được liên kết với doanh nghiệp từ sớm, giúp tăng khả năng được tuyển chọn dụng và sẵn sàng chuẩn bị cho công việc.

Cùng nhau thực hiện trách nhiệm cùng đồng

Nhân rộng niềm tin vào sự lan toả của niềm tin tương thân tương ái

Mỗi cá thể góp phần tích cực và lành mạnh làm biến hóa môi trường sống, tiếp thu kiến thức và thao tác của bản thân cùng xã hội

*

Sứ mệnh

Sứ mạng của Trường cao đẳng Bách Việt là đào tạo cho người học vậy vững tri thức chuyên môn, có năng lực hợp tác và bài bản biết kết hợp hài hòa và hợp lý giữa định hướng và ứng dụng, để hỗ trợ cho buôn bản hội nguồn nhân lực quality cao.

Các ngành tuyển chọn sinh cđ bách việt

*
Mẫu bằng cao đẳng bách việt

*

Thời gian đào tạo: 02 – 03 năm.

Ngành/Chuyên ngànhMã ngànhTổ thích hợp môn xét tuyển
Phiên dịch giờ Nhật kinh tế, mến mại6220204Toán, Lý, Anh (A01)Toán, Văn, Anh (D01)

Văn, Anh, Lý (D11)

Văn, Anh, Sử (D14)

Văn, Sử, Địa (C00)

Tiếng Trung Quốc6220209Toán, Lý, Anh (A01)Toán, Văn, Anh (D01)

Văn, Anh, Lý (D11)

Văn, Anh, Sử (D14)

Văn, Sử, Địa (C00)

Công nghệ ô tô6510216Toán, Lý, Hóa (A00)Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)

Toán, Văn, Lý (C01)

Công nghệ thực phẩm6540103Toán, Lý, Hóa (A00)Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Văn, Anh (D01)

Truyền thông với mạng thứ tính6480104Toán, Lý, Hóa (A00)Toán, Lý, Anh (A011)

Toán, Văn, Anh (D01)

Toán, Văn, Lý (C01)

Tin học tập ứng dụng6480205Toán, Lý, Hóa (A00)Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)

Toán, Văn, Lý (C01)

Thiết kế nội thất6210403Toán, Lý, Hóa (A00)Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)

Văn, Sử, Địa (C00)

Thiết kế thiết bị họa6210402Toán, Lý, Hóa (A00)Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)

Văn, Sử, Địa (C00)

Thiết kế thời trang6540206Toán, Lý, Hóa (A00)Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)

Văn, Sử, Địa (C00)

Tiếng Anh6220206Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)

Văn, Anh, Lý (D11)

Văn, Anh, Sử (D14)

Văn, Sử, Địa (C00)

Dược6720201Toán, Lý, Hóa (A00)Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Văn, Sinh (B03)

Điều dưỡng6720301Toán, Lý, Hóa (A00)Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Hóa, Sinh (B00)

Toán, Văn, Sinh (B03)

Kế toán6340301Toán, Lý, Hóa (A00)Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)

Toán, Văn, Lý (C01)

Quản trị tởm doanh6340404Toán, Lý, Hóa (A00)Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)

Toán, Văn, Lý (C01)

Tài chủ yếu – Ngân hàng6340202Toán, Lý, Hóa (A00)Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)

Toán, Anh, Hóa (D07)

Quản trị khách hàng sạn6810201Toán, Lý, Hóa (A00)Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)

Văn, Anh, Hóa (D12)

Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống6810205Toán, Lý, Hóa (A00)Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)

Toán, Văn, Sinh (B03)

Quan hệ công chúng6320108Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)

Văn, Sử, Địa (C00)

Văn, Anh, Lý (D01)

Thư ký kết văn phòng6320306Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)

Văn, Sử, Địa (C00)

Văn, Anh, Lý (D11)

Công nghệ kỹ thuật xây dựng6510103Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)