Cốt Cách Mỹ Nhân Review

      30

He he he lâu lắm rồi mới đi thiết lập sách, lại còn là một cuốn sách nhưng mà tôi ngóng từ rất lâu rồi nữa.

Túm lại gọn ghẽ là sách đẹp, văn bản hay, thích hợp để đọc một trong những ngày trời rét mướt lạnh như thế này, phía trong ổ cùng đọc sách