Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

Đế vương công lược review

      90

✏ Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San – 语笑阑珊Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x nhà vua thụ, HE.