MINDMAP LÊ ĐĂNG KHƯƠNG

      165
... hóa học rắn khan Giá trị m http://ledangkhuong.com/ 2A LÊ ĐĂNG KHƯƠNG BỘ 10 ĐỀ ĐIỂM THPTQG 2016 A 7, 190 B 7, 705 C 7, 875 D 7, 0đôi mươi Câu 30 Cho 1, 37 gam Ba vào lít dung dịch CuSO4 0,01M Sau phản ứng ... ledangkhuong.cskhemail.com http://ledangkhuong.com/ 5E LÊ ĐĂNG KHƯƠNG BỘ 10 ĐỀ ĐIỂM THPTQG năm nhâm thìn BỘ 10 ĐỀ ĐIỂM ĐỀ SỐ Câu Lúc brom hóa ankan thu dẫn xuất monobrom bao gồm tỉ kân hận hiđro 75 ,5 Tên ankan l{ (mang đến H = 1, C = ... http://ledangkhuong.com/ 5S LÊ ĐĂNG KHƯƠNG BỘ 10 ĐỀ ĐIỂM THPTQG 2016 BỘ 10 ĐỀ ĐIỂM ĐỀ SỐ Câu Cho hàng ion: Fe2+ , Ni2+, Cu2+, Sn2+ Trong ĐK, ion bao gồm tính oxi hóa táo bạo dãy A Sn2+ B Cu2+ C...

Bạn đang xem: Mindmap lê đăng khương

quý khách hàng vẫn xem: Mindbản đồ lê đăng khương
*

... KHƯƠNG C2H2 C2H3 (-CH2-CH-) C2H4 C2H5, -CHO C2H6, HCHO CH3NH2 ( metyl amin) CH3OH (ancol metylic) CH3COOH, C3H7OH C2H4(OH)2 (etylen glicol) C3H4O2 C4H9NH2 C3H6O2 NH2-CH2-COOH (glyxin) C3H8O2 ... (CH2=CH-CH 2-)
C3H6 C3H7 CH3CHO -COOH, C2H5NH2 C2H5OH C4H6 C4H8, KOH C4H10, C2H5CHO, (CHO)2 NaCl 60 CO32 61 HCO3 62 NO3 63 64 65 72 73 74 75 76 78 HNO3 Cu, SO2 Zn FeO LÊ ĐĂNG KHƯƠNG C2H2 C2H3 (-CH2-CH-) ... thường gặp M 10 12 14 15 16 17 Chất vô H He Li B C N 18 NH 4 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG O NH3 Chất hữu -CH2-CH3 CH4, -NH2 -OH Trang CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC CỐT LÕI 19 23 24 26 27 28 29 30 31 32 34 35,5 36,5 39 40...
*

... metan Khí X l{ lưu hoàng đioxit giỏi khí sunfurơ  Đáp án A https://www.facebook.com/ThayLeDangKhuong http://ledangkhuong.com/ ... cất c|c hỗn hợp tương ứng l{ A NaHCO3 H 2SO4
sệt B HCl quánh v{ H 2SO4 sệt C H 2SO4 sệt v{ NaCl b~o ho{ D NaCl bão hoà H 2SO4 sệt NaCl (để giữ khí HCl) v{ H 2SO4 đặc (để giữ nước)  Đáp án D Câu 5: ... l{ axit dễ bay v{ bị ngưng tụ th{nh dạng lỏng l{m lạnh nước đ|  X HNO3 o t  NaHSO4 + HNO3  NaNO3 (rắn) + H 2SO4 (đặc)   Đáp án D Câu 7: Dẫn ancol X qua ống sđọng đựng CuO nấu nóng thu anđehit...
*

... phân tử nhị hiđrocacbon A CH4 C2H6 B C2H4 C3H6 C C2H6 C3H8 D C3H6 C4H8 Đề
số Hóa học tập ledangkhuongemail.com KHÓA LUYỆN 10 ĐỀ ĐẠT ĐIỂM ĐỀ SỐ Câu Một ion M3+ gồm toàn bô phân tử proton, nơtron, electron ... HO–CH2–CH2–CH2–CHO C HO–CH(CH3)–CHO HOOC–CH2–CHO D HCOOCH3 HCOOCH2–CH3 Đề số Hóa học ledangkhuonggmail.com KHÓA LUYỆN ĐỀ 10 ĐỀ ĐẠT ĐIỂM ĐỀ SỐ Câu X Y nhị nguyên ổn tố thuộc chu kỳ luân hồi, hai team A thường xuyên ... mol/(l.s) Hướng dẫn giải: nO2  1,5 .10 3 ( mol ) MnO2 H 2O2  H 2O  O2  3 3 .10 1,5 .10 3  = V Đề số Hóa học tập 3 .10 3  3 .10 4 M 0,1 C 3 .10 4   5 .10 4 mol / (l.s ) t 60 ledangkhuong
*

Luận vnạp năng lượng thạc sĩ khoa học - đề tài nghiên cứu: “ Kiểm chứng quy luật pháp cố gắng vào phân tử anilin với nitrobenzen bằng thuyết Hoá học lượng tử” pdf

... -0 ,332 -0 ,168 -0 ,181 -0 ,197 -0 .832 p BrC6H4NH2 0,335 -0 ,190 -0 ,149 -0 ,347 -0 ,149 -0 ,190 -0 ,832 2,6-Br2C6H3NH2 0,435 -0 ,346 -0 ,153 -0 ,194 -0 ,153 -0 ,347 -0 ,829 3,5-Br2C6H3NH2 0,350 -0 ,155 -0 ,334 -0 ,131 ... -0 ,367 -0 ,148 -0 ,185 -0 ,180 -0 ,185 -0 ,148 o BrC6H5NH2 0,412 -0 ,342 -0 ,137 -0 ,176 -0 ,167 -0 ,166 -0 ,833 m BrC6H5NH2 0,374 -0 ,147 -0 ,302 -0 ,164 -0 ,167 -0 ,166 -0 ,819 p BrC6H5NH2 0,374 -0 ,168 -0 ,133 ... -0 ,133 -0 ,371 -0 ,133 -0 ,168 -0 ,815 2,6 Br2C6H4NH2 0,270 -0 ,359 -0 ,139 -0 ,153 -0 ,139 -0 ,353 -0 ,779 3,5 Br2C6H4NH2 0,379 -0 ,123 -0 ,354 -0 ,123 -0 ,306 -0 ,148 -0 ,820 2,4-Br2C6H4NH2(o) 0,209 -0 ,355 -0 ,093...

Xem thêm: Cách Tăng Khả Năng Tập Trung Khi Học Bài: 13 Bước, ​11 Cách Tăng Cường Khả Năng Tập Trung


*

Tóm tắt lý thuyết hoá học vô sinh 10 Cmùi hương 2 : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌCI- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ppt

... thức hố học tập 10 Năm học 2 010 - 20 11 Trang Tóm tắt tngày tiết hố học 10 III QUAN HỆ HỆ GIỮA VỊ TRÍ NGUN TỐ VÀ CẤU TẠO NGUN TỬ 1.Mối quan hệ giới tính thông số kỹ thuật địa chỉ HTTH - - Stt ngulặng tố Nguim tố s p ... từ bỏ ngun tố họ lấy ví dụ như : Z = 62 ; n = 6, a = 6, b = 2 + – = , trực thuộc máy chúng ta lanrã Trƣờng trung học phổ thông Số Nghĩa Hành Hỗ trợ kỹ năng và kiến thức hố học tập 10 Năm học tập 2 010 - 20 11 Trang Tóm tắt tngày tiết hố học tập 10 PHƢƠNG ... Cấu hình e nguyên ổn tử : 16 cần Stt nguyên tố :1 6 : P.. nên thuộc đội A : : 6e phải ở trong team VIA : lớp bắt buộc thuộc chu kì Quan hệ hệ vị trí ngun tố tính chất ngun tố Vị trí ngun tố suy ra: Thuộc nhóm... ... ý : H H H H : Thu nhiệt độ H : Toả sức nóng III Nhứng ý quan trọng a Cân hoá học cân nặng cồn Nghĩa thời điểm cân đƣợc thiết lập cấu hình nghĩa phản ứng dừng lại nhưng mà xảy nhƣng tốc độ phản ứng thuận tốc độ bội nghịch ứng ... Tóm tắt tngày tiết hoá học tập 10 b Biểu thức: aA + bB  cC + dD (* ) Kc : số cân C Ta gồm : K c C D D a b A B đ : A ,B nồng độ hóa học thời khắc cân nặng a,b,c,d hệ số hóa học phƣơng trình hoá học tập ... HI Vận tốc bội nghịch ứng biến hóa nồng độ hiđro tăng gấp rất nhiều lần lần Tốc độ bội nghịch ứng tăng thêm lần nhiệt độ phản nghịch ứng tăng từ bỏ 20oC  80oC Biết tăng 10oC tốc độ tăng lên: a lần b lần Cho phản nghịch ứng tổng hòa hợp... Bài giảng môn snghỉ ngơi tngày tiết Hóa học tập => C= K- +2 = 1-2 +2 =1 (R=K-1) tâm lý cân nặng hai pha đợc đặc trng T Phường, tức l thông số tâm trạng l Phường T ... tâm lý cân hệ 5 .Cân pha: Cân hệ dị thể, cấu tử ko bội phản ứng hoá học tập cùng với nhng xảy trình chuyển đổi trộn cấu tử => cân pha II Quy tắc pha Gibbs Xét hệ gồm R cấu tử 1,2, R đợc phân bố pha ( ,... ... hệ cân Nguyễ Ngọc Thịn , Đ học tập Bá h k oa H Em il: gocthinhb yahoo.com ội Bài gi môn s tngày tiết óa học +Kn phụ thuộc vào v o T,P chung hệ cân bởi, toàn bô mol khí hệ cân nặng * Chụ ý: - Giá trị số cân nặng ... > điện thoại tư vấn l số cân nặng phản nghịch ứng b.Các số cân không giống - Nguyễ Ngọc Thịn , Đ học tập Bá h k oa H Em il: gocthinhb yahoo.com ội Bài gi C c C d * KC = C D C a C b A B cb môn s tngày tiết óa học Ci: nồng ... Ngọc Thịn , Đ học Bá h k oa H Em il: gocthinhb yahoo.com ội Bài gi môn s ttiết óa học tập - Nếu H T > (làm phản ứng thu nhiệt) > h m đồng biến chuyển + Khi nhiệt độ tăng > Kp tăng > cân nặng chuyển dời...

CHUYÊN đề vận DỤNG lý THUYẾT HOÁ học PHÂN TÍCH để GIẢI các bài TOÁN cân nặng BẰNG OXI HOÁ KHỬ TRONG DUNG DỊCH