OBIMIN PLUS CÓ TỐT KHÔNG

      5
sút 30.000 cho deals trên 600.000 giảm 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( áp dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
obimin plus J3762
*
obimin plus 1 P6768
*
obimin plus 2 C1728
*
obimin plus 3 U8472
*
obimin plus 4 T8025
*
obimin plus 5 M5611
*
obimin plus 6 A0267
*
obimin plus 7 N5372
*
obimin plus 8 E1081
*
obimin plus 9 F2402