Review 2 tiếng anh lớp 5

      10

Để góp những em tổng hòa hợp những tự vựng cùng các điểm ngữ pháp cơ bản từ Unit 6 đến Unit 10, mời những em xem thêm Reviews 2 Tiếng Anh mới lớp 5.

Bạn đang xem: Review 2 tiếng anh lớp 5


1.1.1. Task 1 Review 2 lớp 5

Listen và tick(Nghe với lưu lại chọn)

Click khổng lồ listen

*

Guide to lớn answer

1.c 2. b

Audio script

1.Tom:How many lessons vị you have sầu today, Quan?

Quan:I have four: Maths, Vietnamese, English và IT.

2. Akiko:You are very good at speaking English, Nam!

Nam:Thank you, Akiko.

Akiko:How vì chưng you practise speaking?

Nam:I speak English with my friends every day.

Tạm dịch:

1.Tom:Hôm ni các bạn gồm từng nào môn học hả Quân?

Quân:Mình có 4 môn: Tân oán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cùng Tin học.

2.Akiko:Quý Khách nói giờ Anh rất tốt, Nam à!

Nam:Cảm ơn các bạn, Akiko.

Akiko:quý khách hàng luyện nói như vậy nào?

Nam:Mình nói giờ đồng hồ Anh cùng với các bạn bản thân mỗi ngày.

1.1.2. Task 2 Đánh Giá 2 lớp 5

Listen & number(Nghe cùng điền số)

Clichồng khổng lồ listen

*

Guide khổng lồ answer

a.3 b.4 c.1 d.2

Audio script

1.Tony:How bởi you practise listening?

Mai:I often watchEnglish cartoonson TV.

Tony:Great! Let"s watch cartoons together.

2. Linda:What are you going lớn bởi on Sports Day?

Mai:I"m going to lớn playbadminton.

Linda:I lượt thích badminton, too. Let"s play together.

Mai:OK.

3. Tom:What subject bởi vì you like best, Nam?

Nam:English. It"s my favourite subject.

Tom:How often vày you have sầu English?

Nam:I have it four times a week.

4. Linda:What are you reading, Tom?

Tom:Snow White and the Seven Dwarfs.

Linda:What vày you think of the main character?

Tom:Snow White is very kind.

Tạm dịch:

1.Tony:quý khách luyện nói như vậy nào?

Mai:Mình thường coi hoạt hình tiếng Anh bên trên truyền họa.

Tony:Tuyệt vời! Chúng bản thân thuộc xem đi.

2.Linda:Quý khách hàng dự định làm cái gi vào trong ngày Hội thao?

Mai:Mình dự định đùa cầu lông.

Linda:Mình cũng thích nghịch cầu lông. Chúng bản thân thuộc chơi đi.

Mai:Được.

3.Tom:quý khách hàng ham mê tốt nhất môn học như thế nào hả Nam?

Nam:Tiếng Anh. Đó là môn học mếm mộ của chính bản thân mình.

Tom:Bạn liên tiếp học tập giờ Anh như vậy nào?

Nam:Mình học Tiếng Anh 4 lần một tuần.

4.Linda:quý khách hàng vẫn hiểu gì cụ, Tom?

Tom:Nàng Bạch Tuyết với bày chụ lùn.

Linda:quý khách nghĩ gì về nhân đồ gia dụng chính?

Tom:Nàng Bạch Tuyết rất tốt bụng.

1.1.3. Task 3 đánh giá 2 lớp 5

Listen and tichồng Yes (Y) or No (N)(Nghe với lưu lại lựa chọn (✓) vào ô Đúng (Y) hoặc vào ô Sai (N))

Cliông chồng lớn listen

Guide khổng lồ answer

*

Audio script

1.Akiko:Where did you go yesterday?

Tom:I went to lớn the zoo.

Akiko:What did you see at the zoo?

Tom:I saw a big elephant & some other animals.

Akiko:Did you see any gorillas?

Tom:Yes, I did. I saw some gorillas. They were really funny.

2.Tony:Where will Sports Day be, Nam?

Nam:It"ll be at my school.

Tony:What are you going khổng lồ vì on that day?

Nam:I"m going to play table tennis. Do you like playing table tennis, Tony?

Tony:No, I don"t. I lượt thích playing football.

Tạm dịch:

1.Akiko:Hôm qua bạn đã từng đi đâu vậy?

Tom:Mình đi sở trúc.

Xem thêm: Dương Tử Quỳnh Để Mặt Mộc, Khoe Vẻ Đẹp Không Tuổi Khi Đến Việt Nam

Akiko:quý khách hàng đang thấy gì sống slàm việc thú?

Tom:Mình thấy một chụ voi lớn to và một vài động vật khác.

2.Tony:Ngày Hội thao sẽ ra mắt chỗ nào, Nam?

Nam:Ngày Hội thao vẫn ra mắt sinh hoạt trường của bản thân mình.

Tony:Bạn dự tính làm cái gi vào trong ngày đó?

Nam:Mình dự tính chơi nhẵn bàn. Quý khách hàng tất cả phù hợp đùa bóng bàn không, Tony?

Tony:Không. Mình thích hợp nghịch bóng đá.

1.1.4. Task 4 Đánh Giá 2 lớp 5

Read & write(Đọc với viết)

*

1.How often does Nam have English?(Nam tiếp tục tất cả môn Tiếng Anh như thế nào?)

2.What storybook can he read in English?(Sách truyện gì cậu ấy có thể đọcbằng tiếng Anh?)

3.How does he practise speaking?(Cậu ấy luyện nói cụ nào?)

4.How does he practise writing?(Cậu ấy luyện viết cố gắng nào?)

5.Why does he learn English?(Tại sao cậu ấy học tập giờ Anh?)

Guide to lớn answer

1. He has it four times a week.(Cậu ấy tất cả môn Tiếng Anhbốn lần 1 tuần.)

2. He can read Aladdin and the Magic Lamp in English.

(Cậu ấy có thể hiểu truyện A-la-đin với cây đèn thần bằng giờ Anh.)

3. He practises speaking by talking to lớn his foreign friends.

(Cậu ấy luyện nói bằng phương pháp nói cùng với những người chúng ta quốc tế của cậu ấy.)

4. He practises writing by sending emails to his friend Hakyên in Malaysia.

(Cậu ấy luyện viết bằng cách gửi những thư năng lượng điện tử mang đến chúng ta cậu ấy là Haklặng sinh sống Ma-lai-xi-a.)

5. Because he wants to watch English cartoons on TV.

(Bởi do cậu ấy muốn xem nhiều phyên phim hoạt hình bởi giờ đồng hồ Anh trên ti vi.)

Tạm dịch:

Tên bản thân là Nam. Mình đi học từ sản phẩm công nghệ Hai mang đến vật dụng Sáu. Mình bao gồm môn Toán với Tiếng Việt mỗi ngày. Mình bao gồm môn Tiếng Anh bốn lần 1 tuần. Tiếng Anh là môn học ưa thích của chính bản thân mình. Mình luyện phát âm bằng phương pháp đọc nhiều chuyện tranh giờ Anh với số đông sách truyện.Bây giờ đồng hồ bản thân có thể gọi A-la-đin và cây đèn thần bởi giờ đồng hồ Anh. Mình luyện nói bằng phương pháp nói cùng với những người dân các bạn nước ngoài của bản thân. Từng Ngày, bản thân luyện viết giờ đồng hồ Anh bằng phương pháp gửi những tlỗi điện tử đến các bạn mình là Hakin ở Ma-lai-xi-a. Mình học tập giờ Anh bởi vì tôi mong muốn coi các phim phim hoạt hình tiếng Anh bên trên ti vi.

1.1.5. Task 5 review 2 lớp 5

Write about you. Then tell the class about it(Viết về em. Sau kia nói với lớp)

*

Tạm dịch:

1. Quý khách hàng liên tiếp tất cả môn Tiếng Anh như thế nào?

2.quý khách hàng học giờ Anh như vậy nào?

3. Quyển sách ưa chuộng của người tiêu dùng là gì? Nhân thiết bị chủ yếu vào cuốn sách ngưỡng mộ của người tiêu dùng là ai? Cậu/ Cô ấy như vậy nào?

4. Quý Khách đã nhận thức thấy gì sống sngơi nghỉ thú vào lần trước?

5. Quý Khách sẽ làm cái gi vào trong ngày Hội thao?

Guide to lớn answer

1.I have sầu English every day except Saturday and Sunday.

(Mình gồm môn Tiếng Anh mỗi ngày trừ vật dụng Bảy với Chủ nhật.)

2.I learn lớn listen English by watching English cartoons on TV.

(Mình học tập nghe tiếng Anh bằng cách coi nhiều phyên hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.)

I learn vocabulary by writing new words on my notebook & read them aloud.

(Mìnhhọc từ bỏ vựng bằng cách viết đa số tự bắt đầu vào tập với gọi to lớn.)

I learn to speak English by talking khổng lồ my foreign friends.

(Mìnhhọc nói giờ Anh bằng cách rỉ tai cùng với những người các bạn nước ngoài của chính bản thân mình.)

I learn to read English by reading English comic books & short English story.

(Mìnhhọc gọi giờ đồng hồ Anh bàng cách phát âm những sách chuyện tranh giờ đồng hồ Anh cùng truyện nlắp giờ Anh.)

3.My favourite book is Snow White & the Seven Dwarfs.

(Quyển sách thương yêu của chính bản thân mình là Bạch Tuyết và bảy crúc lùn.)

The main character in my favourite book is Snow White.

(Nhân đồ gia dụng bao gồm trong cuốn sách ưa chuộng của bản thân mình là Bạch Tuyết.)

She is very beautiful và so kind.(Cô ấy hết sức xinh tươi với giỏi bụng.)

4.I saw the tigers, the elephants, the lions, the monkeys, the peacocks, the bears...

Xem thêm: Nhật Thủy Sinh Năm - Nhà Sản Xuất, Ca Sĩ Bao Nhiêu

(Mìnhđang thấy hầu hết bé hổ, gần như bé voi, hồ hết con sư tử, phần nhiều nhỏ khỉ, hầu như nhỏ công, đa số nhỏ gấu,...


Chuyên mục: Review sản phẩm