Review ước hẹn phù hoa

      18

Lâu lâu quay trở lại với ngày tiết mục nhận xét truyện, thành tựu lên sàn lần này là “Ai hẹn tình thâm bỏ qua phù hoa” của Lam Bạch Sắc. Truyện mới hoàn bên trên Tấn Giang