SOẠN TIẾNG ANH 6 REVIEW 3

      27

1. C

Phần được gạch ốp chân ở giải pháp C được vạc âm là /əʊ/, những phương án còn sót lại được vạc âm /aʊ/.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh 6 review 3

2. A

Phần được gạch ốp chân ở phương pháp A được phân phát âm là /ə/, những phương án còn sót lại được vạc âm /əʊ/.

3. A

Phần được gạch chân ở phương pháp A được phát âm là /ð/, các phương án còn lại được vạc âm /θ/.

4. C

Phần được gạch chân ở phương pháp C được phân phát âm là /e/, các phương án sót lại được phát âm /æ/.

5. B

Phần được gạch men chân ở giải pháp B được phát âm là /ɪ/, những phương án còn sót lại được phân phát âm /e/.


Vocabulary

2. Choose a, B, or C khổng lồ fill the gaps in the passage.

(Chọn a, B hoặc C để tủ đầy khoảng không trong đoạn văn.)

Most children love (1) ........... Activities when the weather is good. They play football, go skateboarding or go (2)........ . In countries with a lot of snow lượt thích (3) ........... , children go skiing with their parents khổng lồ practise skiing. When they are not skiing, they can stay at trang chủ and watch interesting (4) .......... On TV or visit (5) ........... In the area.

1. A outdoor 

2. A. Tennis

3. A. Sweden

4. A. Characters

5. A. Sports

B. Indoor

B. Karate

B. India 

B. Viewers

B. City 

C. School

C. Swimming

C. Brazil

C. Programmes

C. Landmarks

 


Lời giải chi tiết:

1. A2. C3. A4. C5. C

Most children love outdoor activities when the weather is good. They play football, go skateboarding or go swimming. In countries with a lot of snow lượt thích Sweden, children go skiing with their parents lớn practise skiing. When they are not skiing, they can stay at home and watch interesting programmes on TV or visit landmarks in the area.

(Hầu hết trẻ em đều mê say các chuyển động ngoài trời khi tiết trời đẹp. Họ đùa bóng đá, trượt ván hoặc đi bơi. Ở phần lớn nước có rất nhiều tuyết như Thụy Điển, trẻ em đi trượt tuyết cùng phụ huynh để tập trượt tuyết. Lúc không trượt tuyết, họ rất có thể ở nhà với xem những chương trình thú vui trên TV hoặc tham quan những địa danh trong khu vực.)


bài 3


Video khuyên bảo giải


3. Complete the sentences with the words / phrases in the box.

(Hoàn thành các câu với những từ / nhiều từ vào khung.)

 football city landmark television summer sports

1. The Eiffel Tower is a famous ............ In Paris.

2. Pelé is a great ............ Player from Brazil.

3. There are many educational programmes on ........... .

4. I think no other ........... In the world is more interesting than Los Angeles.

5. ............... Are very popular in counties with a lot of sunshine like Australia.


Phương pháp giải:

- football (n): bóng đá

- thành phố (n): thành phố

- landmark (n): phong cảnh

- television (n): ti vi

- summer sports (n.p): thể thao mùa hè

Lời giải đưa ra tiết:

1. Landmark2. Football3. Television 4. City5. Summer sports

1. The Eiffel Tower is a famous landmark in Paris.

(Tháp Eiffel là một trong địa danh lừng danh ở Paris.)

2. Pelé is a great football player from Brazil.

(Pelé là 1 trong cầu thủ láng đá tuyệt đối đến từ bỏ Brazil.)

3. There are many educational programmes on television.

(Có không ít chương trình giáo dục trên truyền hình.)

4. I think no other city in the world is more interesting than Los Angeles.

(Tôi nghĩ không có thành phố như thế nào trên nhân loại thú vị hơn Los Angeles.)

5. Summer sports are very popular in counties with a lot of sunshine like Australia.

Xem thêm: Top 4 Miếng Dán Trắng Răng Crest Review Miếng Dán Trắng Răng Crest 3D White

(Các môn thể thao ngày hè rất phổ biến ở các quận tất cả nhiều ánh nắng mặt trời như Australia.)


bài bác 4


Video lý giải giải


Grammar

4. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

1. John, you are late. The match .......... Ten minutes ago.

A. Starts B. Started C. Is starting

2. Ben wrote his parents a postcard ............... He was on holiday.

A. Because B. And C. While

3. Hong Kong is famous for............... Double-decker buses.

A. Its B. It C. It’s

4. Sports and games ............ An important part in our lives.

A. Play B. Plays C. Played

5. The USA ..... First colour TV in 1953.

A. Has B. Have C. Had

6. We are now in the city museum. ........... Any objects on display.

A. Not cảm biến B. Don"t touch C. Don’t touching


Lời giải bỏ ra tiết:

1. B2. C3. A4. A5. C6. B

1. John, you are late. The match started ten minutes ago.

(John, bạn đến muộn. Trận đấu bắt đầu cách trên đây mười phút.)

2. Ben wrote his parents a postcard while he was on holiday.

Ben đang viết cho cha mẹ mình một tấm bưu thiếp khi anh ấy sẽ đi nghỉ.

3. Hong Kong is famous for its double-decker buses.

(Hong Kong khét tiếng với xe pháo buýt hai tầng.)

4. Sports & games play an important part in our lives.

(Thể thao với trò đùa đóng 1 phần quan trọng trong cuộc sống thường ngày của chúng ta.)

5. The USA had its first colour TV in 1953.

(Hoa Kỳ bao gồm TV màu trước tiên vào năm 1953.)

6. We are now in the thành phố museum . Don"t touch any objects on display.

(Bây giờ shop chúng tôi đang làm việc trong kho lưu trữ bảo tàng thành phố. Không va vào bất kỳ đồ thứ nào trên màn hình.)


bài 5


Video gợi ý giải


5. Correct the underlined question word(s) if needed.

(Sửa (các) từ nhằm hỏi được gạch chân nếu cần.)

1. Who sports do you like?

2. What time do you have English class?

3. What bởi you lượt thích Hoi An?

4. What tall are the Twin Towers in Kuala Lumpur?

5. When is the Great Wall: in china or in Korea?


Lời giải bỏ ra tiết:

1. Who => What

What sports vì you like?

(Bạn ham mê môn thể dục thể thao nào?)

2. What time do you have English class?

(Bạn tất cả lớp tiếng Anh lúc mấy giờ?)

3. What => Why

Why vị you like Hoi An?

(Vì sao mình muốn Hội An?)

4. What => How

How tall are the Twin Towers in Kuala Lumpur?

(Tháp Đôi sống Kuala Lumpur cao bao nhiêu?)

5. When => Where

Where is the Great Wall: in đài loan trung quốc or in Korea?

(Vạn Lý trường Thành nghỉ ngơi đâu: ở china hay sinh hoạt Hàn Quốc?)


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 950 phiếu
Bài tiếp sau
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm tiếng Anh 6 - Global Success - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp doanhnghiepnet.com.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng doanhnghiepnet.com.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy vứt
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép doanhnghiepnet.com.vn giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.