THUỐC SAFINAR CHỮA TRĨ CÓ TỐT KHÔNG

      25
sút 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 bớt 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( áp dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
thuoc tieu tri safinar O6332
*
thuoc tieu tri safinar 1 L4503
*
thuoc tieu tri safinar 2 M5824
*
thuoc tieu tri safinar 3 M5446
*
thuoc tieu tri safinar 4 N5548
*
thuoc tieu tri safinar 5 J3002