Language review 1 (unit 1

      14

7. Choose the suitable words/ phrases complete the mini-talks. Chọn trường đoản cú hoặc các tự thích hợp kết thúc cuộc đối thoại sau.


Pronunciation

Task 1. Listen và practise saying the sentences. Pay attention khổng lồ the underlined words.

Bạn đang xem: Language review 1 (unit 1

(Nghe với thực hành thực tế nói hồ hết câu sau. Tập luyện vào phần nhiều trường đoản cú được gạch ốp chân.)

1. My town is nice and peaceful, but it isn’t very big. 

(Thị trấn của tớ đẹp và tkhô hanh bình, nhưng lại nó khiêm tốn.)

2. Da Nang Museum of Cđắm say Sculpture attracts a lot of foreign visitors. 

(Bảo tàng Điêu tự khắc Chăm page authority TP Đà Nẵng thú vị rất nhiều khác nước ngoài quốc tế.)

3. A: Were you wearing a helmet when you fell off your bike?

(Bạn bao gồm đang đội nón bảo hiểm khi chúng ta xẻ xe không?)

B: No, I wasn’t. 

(Không, tôi không team.)

4. Son: Can I go to a party tonight, Mum?

(Con trai: Con hoàn toàn có thể mang đến bữa tiệc buổi tối ni được ko mẹ?)

Mother: OK, but please don’t make noise when you come trang chủ. 

(Mẹ: Được thôi, tuy vậy con đừng làm ồn lúc còn về bên.)

5. A: My mum’s really a good frikết thúc of mine.

(Mẹ của tớ thực thụ là một trong tín đồ chúng ta tốt của mình.)

B: Is she? Mine is very strict towards me.

(Mẹ của khách hàng sao? Mẹ của tôi vô cùng nghiêm khắc với tôi.)


Bài 2


Video khuyên bảo giải


Task 2. Look at the underlined words in the sentences and mark them as W (weak) or S (strong). Then listen khổng lồ check and practise.

(Nhìn vào rất nhiều tự được gạch ốp chân trong câu và đánh dấu W (nhẹ) hoặc S (mạnh). Nghe để kiểm tra với thực hành thực tế.)

1. A: Is ( ) Minc happy about winning the scholarship?

(Minc hạnh phúc khi giành được học tập bổng cần không?)

B: Yes, he is ( ). But his parents are ( ) happier.

(Đúng vậy. Nhưng cha mẹ của anh ý ấy hạnh phúc hơn.)

2. A: I can’t ( ) understand it! Aren’t () you my son?

(Bố bắt buộc đọc nó! Con không phải là con trai cha sao?)

B: I’m terribly sorry, dad. But it isn’t () entirely my fault.

(Con khôn xiết xin lỗi, tía. Nhưng kia chưa hẳn là lỗi của nhỏ.)

3. A: Pho Hien is () a very old town in North Viet Nam.

(Phố Hiến là 1 trong những thị trấn cổ nghỉ ngơi miền Bắc cả nước.)

B: Is it ()? Where is it () located?

(Thật sao? Nó nghỉ ngơi đâu?)

4. A: It’s () raining. Are they () wearing raincoats?

(Trời mưa. Họ vẫn mang mặc áo tơi bắt buộc không?)

B: She () is, but he () isn’t.

(Cô ấy khoác, nhưng lại anh ấy thì không.)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. A: Is ( W ) Minh happy about winning the scholarship?

B: Yes, he is ( S ). But his parents are ( W ) happier.

2. A: I can’t ( S ) understand it! Aren’t (S) you my son?

B: I’m terribly sorry, dad. But it isn’t (S) entirely my fault.

3. A: Pho Hien is (W) a very old town in North Viet Nam.

B: Is it (S)? Where is it (W) located?

4. A: It’s (W) raining. Are they (W) wearing raincoats?

B: She (S) is, but he (S) isn’t.


Bài 3


Video lí giải giải


Task 3. Match the verbs in column A with the words/phrases in column B 

(Nối rượu cồn từ nghỉ ngơi cột A với từ/ nhiều từ bỏ ở cột B.)

A

B

reduce

a trang chính business

pull down

high expectations

empathise

a handicraft

make

worried và frustrated

set up

employment

feel

an old building

have

pollution

provide

with someone

Lời giải bỏ ra tiết:

- reduce pollution (bớt ô nhiễm)

- pull down an old building (tàn phá một tòa nhà cũ)

- empathise with someone (thông cảm với ai đó)

- make a handicraft (làm vật thủ công)

- phối up a trang chính business (thành lập một doanh nghiệp)

- feel worried and frustrated (Cảm Xúc băn khoăn lo lắng cùng thất vọng)

- have high expectations (tất cả mong rằng cao)

- provide employment (hỗ trợ Việc làm)


Bài 4


Video khuyên bảo giải


Task 4. Fill each gap with a word from the box.

(Điền mỗi địa điểm trống 1 trường đoản cú vào form.)

attractions giant excited interest fascinating tallest symbol affordable

The London Eye, also known as the Millennium Wheel, is a (1) ____ observation wheel in London. The entire structure is 135 metres (443 ft) tall và the wheel has a diameter of 1trăng tròn metres (394 ft). When erected in 1999 it was the world’s (2) ____observation wheel. It is now one of the most popular (3) ____ in the world. It is considered khổng lồ be a (4) ____ of London. People make special journeys lớn see the (5) ____giant wheel. 15,000 people can ride the wheel every day. They feel (6) ____ lớn climb above sầu the đô thị and look baông chồng down on it. Not just rich people, but everybody can do this. It is public and (7) ____ , and it has become a place of (8) ____ in London.

Phương thơm pháp giải:

- attractions (n): điểm thu hút

- giant (adj): kếch xù

- excited (adj): hào hứng

- interest (n): sự quyên tâm, yêu thích

- fascinating (adj): thú vui

- tallest (adj): tối đa

- symbol (n): biểu tượng

- affordable (adj): hoàn toàn có thể bỏ ra trả được

Lời giải bỏ ra tiết:

1. giant

2. tallest

3. attractions

4. symbol

5. fascinating

6. excited

7. affordable

8. interest

1. giant

Giải thích: Trước danh từ "observation wheel" đề xuất một tính từ bỏ.

2. tallest

Giải thích: Trước danh từ "observation wheel" buộc phải một tính từ bỏ.

3. attractions

Giải thích: Cụm trường đoản cú one of + danh từ số các (một trong số những...)

=> on of the most popular attractions ( 1 trong số những điểm si phổ cập nhất)

4. symbol

Giải thích: Sau mạo từ bỏ "a" đề nghị 1 danh từ.

5. fascinating

Giải thích: Trước danh từ bỏ chỉ đồ gia dụng "giant wheel" => đề nghị một tính trường đoản cú chỉ tính chất, đặc điểm. 

6. excited

Giải thích: S + feel + tính trường đoản cú chỉ trạng thái cảm xúc

7. affordable

Giải thích: Trước "and" là tính trường đoản cú "public" => sau "and" cũng phải là một tính từ.

8. interest

Giải thích: Sau giới trường đoản cú "of" nên danh từ; Cụm trường đoản cú "place of interest" (địa điểm thu hút) 

The London Eye, also known as the Millennium Wheel, is a (1) giant observation wheel in London. The entire structure is 135 metres (443 ft) tall và the wheel has a diameter of 1đôi mươi metres (394 ft). When erected in 1999 it was the world’s (2) tallest observation wheel. It is now one of the most popular (3) attractions in the world. It is considered lớn be a (4) symbol of London. People make special journeys to see the (5) fascinating giant wheel. 15,000 people can ride the wheel every day. They feel (6) excited to lớn climb above the thành phố và look back down on it. Not just rich people, but everybody toàn thân can vị this. It is public and (7) affordable , & it has become a place of (8) interest in London.

Tạm dịch:

London Eye, có cách gọi khác là Vòng quay Thiên niên kỷ, là 1 vòng xoay quan ngay cạnh to con nghỉ ngơi London. Toàn bộ cấu trúc cao 135m (443 ft) và vòng quay tất cả đường kính 1trăng tròn m (394 ft). Khi được kiến tạo vào khoảng thời gian 1999, nó là vòng quan liêu giáp cao nhất trái đất. Đây là 1 Một trong những điểm tham quan phổ cập độc nhất trên thế giới. Nó được xem như là một biểu tượng của London. Người ta thực hiện những chuyến du ngoạn đặc biệt để xem thấy vòng quay mập mạp tuyệt đối hoàn hảo này. 15000 người có thể ngồi lên vòng xoay này hàng ngày. Họ Cảm Xúc vui mắt lúc leo lên trên cùng ngắm cảnh đô thị từ tầm bên trên kia. không những những người dân giàu có, nhưng toàn bộ phần đông fan đầy đủ rất có thể làm cho điều đó. Nó là một nơi công cộng cùng giá cả hợp lý và phải chăng, với nó đã trở thành một địa điểm duyên dáng khi tới London.


Bài 5


Video khuyên bảo giải


Grammar

Task 5. Complete each sentence with the correct size of a phrasal verb from the menu.

(Hoàn thành từng câu theo dạng đúng của các rượu cồn tự.)

look up khuyến mãi with turn down phối up get over put up with give up keep up with

1. The two countries agreed khổng lồ _____ full diplomatic relations.

2. When you’re tired và under căng thẳng, it’s important to look after yourself & find ways to_____ it.

3. Six people applied for the job, but four of them were _____.

4. Why don’t you _____ this word in the dictionary?

5. Mike had to lớn _____ gymnastics because of his injury.

6. I’m going crazy! I can’t _____ so much confusion!

7. I think she _____ the quarrel with her cđại bại frikết thúc.

8. It’s difficult khổng lồ _____ changes in công nghệ.

Phương thơm pháp giải:

- look up: tra cứu

- deal with: giải quyết

- turn down: tự chối

- set up: Ra đời

- get over: vượt qua

- put up with: chịu đựng 

- give sầu up: từ bỏ quăng quật

- keep up with: theo kịp, xua đuổi kịp

Lời giải bỏ ra tiết:

1. phối up 

2. khuyễn mãi giảm giá with 

3. turned down 

4. look up 

5. give sầu up 

6. put up with 

7. got over 

8. keep up with 

1. phối up 

The two countries agreed to phối up full diplomatic relations.

Xem thêm: Game Võ Thần Tam Quốc Funtap

(Hai tổ quốc sẽ độc nhất vô nhị trí tùy chỉnh cấu hình quan hệ tình dục nước ngoài giao.)

2. giảm giá with

When you’re tired & under stress, it’s important to lớn look after yourself and find ways to khuyễn mãi giảm giá with it.

(Lúc bạn căng thẳng mệt mỏi và bị căng thẳng mệt mỏi, điều quan trọng là hãy từ chăm sóc bạn dạng thân cùng tìm kiếm giải pháp giải quyết và xử lý nó.)

3. turned down 

Six people applied for the job, but four of them were turned down.

(Có sáu người nộp đối kháng đến quá trình này, cơ mà 4 fan trong các chúng ta bị lắc đầu.)

4. look up 

Why don’t you look up this word in the dictionary?

(Tại sao chúng ta không tìm tìm từ này vào trường đoản cú điển?)

5. give up 

Mike had to give up gymnastics because of his injury.

(Mike yêu cầu từ bỏ vứt môn thể dục thể thao do gặp chấn thương.)

6. put up with

I’m going crazy! I can’t put up with so much confusion!

(Tôi sẽ phạt điên! Tôi bắt buộc chịu đựng đựng được bao gồm quá nhiều nhầm lẫn!)

7. got over 

I think she got over the quarrel with her cchiến bại friover.

(Tôi suy nghĩ cô ấy sẽ thừa qua cuộc biện hộ vả với những người bạn bè của cô.)

8. keep up with 

It’s difficult to keep up with changes in công nghệ.

(Thật khó để đuổi kịp với sự biến đổi công nghệ.)


Bài 6


Video trả lời giải


1. “What should I wear lớn the fancy dress party?” Trang asked.

("Tôi yêu cầu khoác gì vào bữa tiệc phục trang ưa thích?" Trang hỏi.)

2. “Should I help Chau with the money my mum gave sầu to me?” she wondered.

("Tôi bao gồm nên giúp Châu với số chi phí nhưng mà mẹ tôi đến tôi?" cô trường đoản cú hỏi.)

3. “Where can we get those traditional handicrafts?” Niông xã wondered.

(“Chúng ta có thể nhận các tác phđộ ẩm bằng tay thủ công truyền thống cuội nguồn nghỉ ngơi đâu?" Nichồng tự hỏi.)

4. “Who can I turn lớn for help with my homework now?” Phuc said.

("Bây tiếng ai rất có thể quay trở về để giúp làm cho bài xích tập ở nhà của tôi chứ?" Phúc nói.)

5. “When should I break the sad news to lớn him?” Hoa asked.

("Tôi bắt buộc share tin ảm đạm với anh ấy như thế nào?" Hoa hỏi.)


Lời giải bỏ ra tiết:

1. Trang wondered what khổng lồ wear to lớn the fancy dress các buổi tiệc nhỏ.

(Trang trường đoản cú hỏi mang gì mang lại buổi tiệc xiêm y yêu mếm.)

2. She couldn"t decide whether to lớn help Chau with the money her mum had given lớn her.

(Cô ấy cần thiết ra quyết định liệu gồm đề xuất góp Châu với số tiền cơ mà người mẹ cô vẫn cho cô.)

3. Nichồng wondered where to get those traditional handicrafts.

(Nichồng từ bỏ hỏi chỗ để sở hữ được đa số sản phẩm bằng tay thủ công truyền thống lâu đời.)

4. Phuc had no idea who to lớn turn to lớn for help with his homework.

(Phúc lừng chừng ai là fan góp anh ấy bài xích tập về công ty.)

5. Hoa was not sure when lớn break the sad news lớn him.

(Hoa ko chắc hẳn rằng bao giờ chia sẻ tin buồn cùng với anh ấy.)


Bài 7


Video hướng dẫn giải


Everyday English

Task 7. Choose the suitable words/ phrases complete the mini-talks. 

(Chọn tự hoặc nhiều từ bỏ thích hợp kết thúc cuộc đối thoại sau.)

What lớn vì chưng As far as I know Cool No worries If I were in your shoes

1. A: My face often goes red and hot these days. What should I do?

B: _____ , there’s no cause for concern.

2. A: You look upmix. What’s the problem?

B: Well, my cousin wants lớn cốt truyện my room during his visit, but we don’t get on very well. I don’t know _____.

3. A: Shall we visit the lantern making workshop?

B: _____! When should we go?

4. A: Thanks a lot for your sound advice.

B: _____.

5. A: What vì you suggest I should vì now?

B: _____ , I’d take it easy và try to forget it.

Phương pháp giải:

- What lớn do: Việc đề xuất làm

- As far as I know: Theo như tôi biết

- Cool: Tuyệt vời

- No worries: Không buộc phải lo ngại

- If I were in your shoes: Nếu tôi tại vị trí của bạn

Lời giải đưa ra tiết:

1. As far as I know

2. what lớn do

3. Cool

4. No worries

5. If I were in your shoes

1. As far as I know 

A: My face often goes red và hot these days. What should I do?

(Mặt tôi thường đỏ và nóng trong những thời buổi này. Tôi yêu cầu làm cho gì?)

B: As far as I know, there’s no cause for concern.

(Theo nhỏng tôi biết, không có gì nhằm băn khoăn lo lắng.)

2. what khổng lồ do 

A: You look upphối. What’s the problem?

(Bạn có vẻ như giận dữ. Vấn đề gì vậy?)

B: Well, my cousin wants lớn mô tả my room during his visit, but we don’t get on very well. I don’t know what khổng lồ do.

(À, anh chúng ta của tôi mong thông thường chống với tôi vào chuyến thăm anh ấy, tuy nhiên chúng tôi ko hòa thuận lắm. Tôi chần chừ nên làm cái gi.)