Tiếng anh lớp 6 review 1 trang 36

      11

Phần Language góp cho bạn học rèn luyện về kiểu cách phát âm, từ vựng cùng ngữ pháp của 3 unit trước tiên. Bài viết là nhắc nhở về giải bài bác tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Pronunciation

1. Odd one out. Which underlined part is pronounced differently in each line? (Chọn trường đoản cú không giống loại. Phần gạch ốp chân của tự như thế nào khác cùng với số còn lại?)

1. A. ears B.eyes C. arms D. lips

2. A. stove B. telephone C. mother D. bone

3. A. vases B. dishes C tables D. fridges

4. A. notebooks B. rulers C. erasers D. pencils

5. A. brother B. nose C. stomach D.oven

Đáp án: 1-D, 2-C, 3-C, 4-A, 5-B

2. Write the names of school things & furniture in the house which begin with /b/and /p/. (Viết tên của vật dụng liên quan mang đến ngôi trường học tập cùng đồ gia dụng trong đơn vị bước đầu cùng với /b/ và /p/.)

/b/ : book, bag, bicycle,bed, bath, board,…/p/ : pen, pencil, poster, picture, pillow, pool,…

Vocabulary

3. Complete the words. (Hoàn thành các từ bỏ sau).

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 review 1 trang 36

EnglishHomeworkLunchSportsBadmintonPhysicsLessonJudo 

Now write the words in the correct group. (Bây giờ đồng hồ viết những tự vào đúng nhóm.)

Play: sports, badmintonDo: homework, judoHave: lunch, lessonStudy: English, Physics

4. Do the crossword puzzle. (Giải ô chữ.)

ACROSS (Hàng ngang)

1. This is a large cupboard for hanging your clothes. (Đây là mẫu tủ to để treo xống áo.) : wardrobe

3. People sit, talk và relax in this room. (Mọi tín đồ ngồi, thì thầm và thư giãn vào phòng này.) : living room

5. This is a phối of rooms, usually on one floor of a building. (Đây là 1 trong nhóm các chống, thường nằm trong một tầng của một tòa nhà.) : apartment

6. This is a large picture that is put on a wall. (Đây là tranh ảnh lớn được đặt lên tường.) : poster

DOWN (Hàng dọc)

2. People eat in this room. (Mọi tín đồ nạp năng lượng trong phòng này) : dining room

4. This is a space inside the front door of a building. (Đây là một không khí bên trong cửa trước của một tòa công ty.) : hall

5. Choose the correct words. (Chọn tự đúng.)

Hue is a quiet/talkative sầu student. She doesn"t say much in class.Trang is a shy/confident girl. She doesn"t talk much when she meets new friends.My friends always do their homework. They"re lazy/hard-working.My mother never gets angry with us. She"s patient/boring.My younger brother is very kind/sporty. He can play football, badminton và volleyball very well.

Grammar

6. Complete the sentences with the present simple or the present continuous size of the verbs in brackets. (Hoàn thành những câu sau sử dụng thì hiện giờ đối kháng hoặc thì hiện nay tiếp nối của đụng từ bỏ vào ngoặc)

We can"t go out now. It (rain)_is raining_ .What time you (have)_bởi vì you have_ breakfast every day?I (not/go out)_am not going out_ this afternoon. I (do) _am doing_ my homework.My dog (like)_likes_ my bed very much. He (sleep)_is sleeping_ on it now.There (be)_is_a lamp, a computer and some books on my desk.

Xem thêm: Sài Gòn Mưa Lớn Ở Sài Gòn Hôm Nay, Sài Gòn Ngập Nặng

7. Nichồng is describing his mother. Complete the mô tả tìm kiếm with the correct khung of the verbs "be" or "have". Sometimes you need the negative form. (Niông xã đã diễn tả bà bầu của mình. Hoàn thành đoạn trình bày với dạng đúng của đụng tự “be” hoặc “have”. Đôi khi bạn phải dùng dạng che định.)

My mother (1)_is_ 45 years old. She (2)_has_ chubby because she likes playing sports. She (3) _has_ black hair. Her hair (4) _isn’t_ blonde. She (5)_has_ blue eyes, a straight nose & full lips. Her fingers (6)_are_ slyên ổn. My mother (7)_is_kind. She likes helping other people. She (8)_is_ also funny because she usually makes us laugh. I love her very much.

Xem thêm: Review Sữa Rửa Mặt Tea Tree Skin Clearing Facial Wash, Sữa Rửa Mặt Tea Tree Skin Clearing Facial Wash

8. Read the sentences và draw the furniture in the right place. (Đọc những câu sau cùng vẽ đồ đạc và vật dụng sống đúng vị trí).

There is a sofa in front of the window. (Có một dòng ghế tựa đặt vùng phía đằng trước hành lang cửa số.)There is a lamp next to lớn the sofa. (Có một chiếc đèn quanh đó mẫu ghế tựa.)A table is in front of the sofa. (Có một chiếc bàn đặt phía trước mẫu ghế tựa.)There is a vase of flowers on the table. (Có một cái bình hoa ở trên bàn.)There are two pictures on the wall. (Có nhì bức ảnh ngơi nghỉ bên trên tường.)A clock is between the pictures. (Có một loại đồng hồ trung tâm các bức tranh.)

Everyday English

9. Number the lines of the dialogue in the correct order. (Đánh số vào những mẫu của đoạn đối thoại làm sao để cho đúng sản phẩm công nghệ từ bỏ.)

_6_ Yes, I"d love sầu to. (Được, bản thân vô cùng vui.)

_1_ Can I speak to An, please? (Mình có thể nói rằng cthị trấn cùng với An được không?)

_7_ That sounds great. I"ll meet you outside your house at 7 p.m. (Nghe tuyệt đấy. Mình đã gặp mặt cậu sinh hoạt bên ngoài thời điểm 7 giờ đồng hồ buổi tối nhé.)

_2_ Speaking. Is that Mi? (Mình đây. Là Mi bắt buộc không?)

_4_ Yes, I am. (Có, bản thân bao gồm.)

_3_ Yes. An, are you không tính tiền this Sunday evening? (Đúng vậy. An, tối nhà nhật này cậu có rhình họa không?)

_5_ Would you lượt thích lớn go to lớn Mai"s birthday party with me? (Cậu cũng muốn mang đến tiệc sinch nhật của Mai cùng với mình không?)


Chuyên mục: Review sản phẩm