Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

      66

Literature đánh giá focuses on a specific topic of interest và includes a critical analysis of the relationship among different works, và relating this research lớn your work. It may be written as a stand-alone paper or khổng lồ provide a theoretical framework & rationale for a research study (such as a thesis or dissertation).

Bạn đang xem: Tổng quan nghiên cứu

Tổng quan nghiên cứu và phân tích tập trung vào trong 1 chủ đề ví dụ mà ai đang quan tâm, nó bao gồm các đối chiếu phản biện về quan hệ giữa các tác dụng nghiên cứu giúp khác nhau, và tương tác các công dụng đó với phân tích của bạn. Một tổng quan lại nghiên cứu có thể là một nội dung bài viết độc lập, hoặc có thể là một trong những phần trong luận văn/luận án, cung cấp khung triết lý / cửa hàng lý luận cho một nghiên cứu.

Step-by-step khổng lồ write a literature review

Step 1: Decide a topic

E.g. A study on the factors that affect academic staff’s research performance in Vietnam universities 

Ví dụ nhà đề: “Nghiên cứu vớt về những yếu tố ảnh hưởng tới năng suất nghiên cứu và phân tích khoa học tập của giảng viên những trường đại học tại Việt Nam”

Step 2: Identify the literature that you will review

Xác định Anchor articles? kiếm tìm kiếm những anchor articles về topic vẫn chọn. Các anchor articles là các bài nghiên cứu và phân tích tiêu biểu trong lĩnh vực bạn đã quan tâm. Khi đó, bạn cũng có thể xem phần “References” của những article này để định vị ra những articles tiếp theo sau cần nên đọc…

Có bố cách:

Một là hỏi advisor, hoặc chuyên gia trong ngành/lĩnh vực nhiều người đang quan tâm.

Hai là, kiếm tìm trên tủ sách online. Các trường đại học lớn thường xuyên mua bạn dạng quyền của nhiều tạp chí nghiên cứu, cho nên vì thế nguồn dữ liệu dồi dào với miễn giá thành cho sinh viên. Ví dụ Thư viện Đại học non sông Seoul: http://library.snu.ac.kr 

Ba là, search trên Google Scholar: https://scholar.google.co.kr 

Lưu ý: cách tìm tìm online cần chú ý phải chọn lựa từ khoá tìm kiếm phù hợp…nên thử những từ khoá không giống nhau… Ví dụ: academic research performance, university professor’s research performance, teacher research performance,…

Quá trình tìm kiếm kiếm này cũng giúp đỡ bạn narrow chủ đề nghiên cứu và phân tích sao cho rõ ràng hơn. Ví dụ nếu khách hàng quan trọng điểm tới “university professor research performance”, trong quy trình tìm kiếm chúng ta cũng có thể lựa chọn không lớn lại ví dụ, how factor A affects university professor research performance…

Download or print all articles (khoảng 20 articles). Phần lớn các articles đều có thể access online. Name a new folder like “Literature Review”.

Nếu cần thiết access toàn thể article thì về tối thiểu yêu cầu save phần abstract của từng article. Phần abstract thường đã trình diễn methodology và những findings bao gồm của article đó.

Step 3: Analyze and Organize the literature

Khi bạn đã có list các articles bắt buộc đọc, thì việc tiếp theo sau là buộc phải organize những article đó trước khi take notes.

Overview the articles: 

Skim the articles to get an idea of the general purpose and content of the article (focus on the abstract, introduction & first few paragraphs, the conclusion of each article). Tip: as you skim the articles, you may want to record the notes directly into a word/excel file.

Tập trung đọc phần tóm lược (abstract), giới thiệu (introduction), cùng phần tóm lại (conclusion) của từng article. Chú giải lại qua loa vào tệp tin excel lấy ví dụ (Galvan, 2006):

The advantage of using Excel is that it enables you to lớn sort your findings according khổng lồ a variety of factors (e.g. Sort by date, & then by author; sort by methodology and then date).

Lợi ích của sử dụng Excel là bạn cũng có thể dễ dàng lọc, kiếm tìm kiếm, chuẩn bị xếp những findings theo thời gian, theo tác giá, theo phương pháp nghiên cứu, v.v

Group the articles into categories

(e.g. Into topics and subtopics & chronologically within each subtopic). Once again, it’s useful khổng lồ enter this information into your tệp tin record. You can record the topics in the same sheet or separately lớn different sheets in excel. 

Sau lúc đã nuốm qua nội dung những artile, chúng ta cũng có thể nhóm bọn chúng thành những topic nhỏ hơn và thu xếp chúng theo đồ vật tự thời gian. Việc xếp một số loại này vẫn tạo thuận lợi cho viết Literature reviews sau này. Nó rất có thể chính là cấu tạo của phần literature đánh giá mà các bạn sẽ viết.

Ví dụ, chủ thể “a study on the factors that affect academic staff’s research performance in Vietnam universities” có thể chia thành hai nhóm: (1) studies on academic research performance (dependent variable), (2) studies on the factors that affect academic research performance (independent variables).

Step 4: Take notes

-Define key terms: look for differences in the way keys terms are defined (note these differences). Ví dụ, “research performance” được định nghĩa thế nào trong các nghiên cứu và phân tích khác nhau.

-Note key statistics that you may want to lớn use in the introduction khổng lồ your review. Ghi chép lại những con số thống kê đặc trưng mà bạn có thể sử dụng trong phần giới thiệu.

-Select useful quotes: ghi chép lại các đoạn thông tin quan trọng trong article. Nếu bạn dùng original sentence thì nên phải lưu lại số trang, còn trường hợp paraphrase thì không cần. Mặc dù nhiên, đề nghị dùng paraphrase thay do copy nguyên đoạn văn trong article. The rule is khổng lồ quote only when some key meaning would be lost in translation.

Xem thêm: Như Hana Rapper - Xem Lời Bài Hát Đừng Níu Tay Anh

-Note emphases, strengths và weaknesses: biên chép lại những điểm nhấn, ưu thế và điểm yếu của article. Bạn không chỉ là đơn thuần là ghi lại mà còn rất cần được phê bình article, lấy ví dụ phê bình về methodology được sử dụng trong nghiên cứu và phân tích đó.

-Identify major trends or patterns: khi bạn đọc một lượng khủng article, các bạn sẽ có một bức ảnh tổng quan lại về nghành nghề đó, từ bỏ đó bạn cũng có thể xác định được các xu thế hoặc kiểu dáng mẫu chủ yếu của vấn đề.

-Identify gaps in the literature: xác định khoảng trống nghiên cứu, có những vẫn đề gì mà lại các nghiên cứu và phân tích trước đó chưa vấn đáp hoặc vấn đáp chưa tốt.

Typically a reviews will cover the last five years, but should also refer lớn any landmark studies prior lớn this time if they have significance in shaping the direction of the field. If you include studies prior khổng lồ the past five years that are not landmark studies, you should defend why you have chosen these rather than more current ones.

Thông thường những article thường được lựa chọn trong khoảng 5 năm trở lại, mặc dù nhiên, cũng đều có những article cũ rộng nhưng chế tác nền tảng quan trọng đặc biệt cho nghiên cứu thì vẫn cần được nhắc tới.

Step 4: Synthesize the literature prior khổng lồ writing your review

Consider how you reassemble your notes: plan how you will organize your findings into a chất lượng analysis of the picture that you have captured in your notes. Important: A literature reviews is not series of annotations (like an annotated bibliography). Galvan (2006:72) captures the difference between an annotated bibliography and a literature reviews very well: “…in essence, like describing trees when you really should be describing a forest. In the case of a literature review, you are really creating a new forest, which you will build by using the trees you found in the literature you read.”

Nếu ví mỗi article là một chiếc cây trong rừng, thì phần này vẫn là cách chúng ta tổ chức các cây kia để tạo nên “một vùng đồi núi mới” giao hàng cho mục đích nghiên cứu và phân tích của bạn. Trong khu rừng rậm đó sẽ có được các quanh vùng – là các argument không giống nhau. Từng argument gồm gồm topic heading, và kèm theo là những cây article hỗ trợ cho argument. Sau từng argument, bạn cũng có thể chỉ ra gaps (nếu có).

Step 5: Writing the review 

Cấu trúc của một literature review “Synthesis Model”:

Introduction: Introduce context, topic, importance, research questions, overview

Theme A: introduce concept or theme, discuss/compare the relevant parts of articles 1,3, and 4.

Theme B: introduce concept or theme, discuss/compare the relevant parts of articles 2,4, và 5.

Theme C: introduce concept or theme, discuss/compare the relevant parts of articles 5 & 6.

Final paragraphs: summary và conclusion, unsolved issues –> gaps

Ví dụ về một đoạn literature view tốt:

Survivors of sexual harassment suffer a range of consequences from lowered self-esteem và self-confidence, khổng lồ withdrawal from social interaction, changed career goals & depression (Adam, Brown và White, 1998; Benson & Thomson, 2002; David và Wilson, 2004). For example, Adams et al (1998) noted that 13% of undergraduate women students said they avoided taking a class or working with certain lecturers because of the risk of harassment. Moreover, Davis và Wilson (2004) reported that 5% of female postgraduate students withdrew from their studies completely as a result of sexual harassment.

Đoạn bên trên là lấy một ví dụ về một argument, vào đó, câu sơn đỏ là một topic heading, nêu về những hậu quả của xâm sợ tình dục, lấy từ 3 phân tích (article) không giống nhau. Nhị câu tiếp theo là phần ví dụ gắng thể, với các con số đem từ từng article.

References:

Galvan, J. (2006). Writing literature reviews: a guide for students of the behavioral sciences ( 3rd ed.). Glendale, CA: Pyrczak Publishing.